AcasaFAQCautareMembriGrupuriInregistrareConectare

Distribuiți | 
 

 Regulament server FiberMu

In jos 
AutorMesaj
Manu
WebMaster
WebMaster


Numarul mesajelor : 180
Data de inscriere : 04/07/2008

MesajSubiect: Regulament server FiberMu   Joi Mar 12, 2009 5:29 pm

Reguli generale:


1. Limbaj
Insultele aduse jucatorilor se penalizeaza astfel:
Trebuie sa se vada toata discutia in screen shot-uri sa nu fie provocat limbajul, cu F4 pe tot ecranul.
Insultele pot fi reclamate doar de catre persoana insultata.
Injuraturile , semnele obscene si limbajul vulgar/obscen se penalizeaza astfel:
primate cu normal chat pot fi reclamate si de alte persoane decat cea careia ii sunt adresate.
Injuraturile se pedepsesc indiferent daca sunt explicite sau prescurtate.
Injuraturile, limbajul vulgar si semnele obscene NU pot fi provocate. Pentru astfel de plangeri NU este obligatorie postarea pozelor cu F4 pe tot ecranul.
Injuraturile la adresa serverului sau adminilor (neadresate unui admin anume) se penalizeaza astfel:
Pentru eventuale alte abateri se poate ajunge pana la blocarea contului.
Orice tip de limbaj adresat adminilor/serverului/unui admin anume NU poate fi provocat. Pentru astfel de plangeri NU este obligatorie postarea pozelor cu F4 pe tot ecranul.
Cele 3 tipuri de limbaj sunt judecate separat, fiind considerate infractiuni diferite.

2.a. Comportamentul fata de Admin / Game Master/MuSaFF
Insulta la Game Master
Pentru eventuale alte abateri se poate ajunge pana la blocarea contului.
Injuraturi adresate unui Game Master
Pentru eventuale alte abateri se poate ajunge pana la blocarea contului
Comportamentul necorespunzator fata de admini / gm (aici sunt incluse mistourile si glumele deplasate, refuzul de a da ok la trade initiat de un GM, deranjarea eventurilor etc ) se va pedepsi cu 10 pana la 40 zile, in functie de decizia respectivului admin.
Folosirea de nick-uri asemanatoare celor ale adminilor(nick names) duce la suspendarea respectivelor chars pe o perioada nedefinita
Sanctiunea pentru persoanele care se dau drept "cunostinte" , rude ale celor care fac parte din guild Admins, este de minim 20 de zile suspend.
GM sau MuSaFF NU va intreaba date despre contul vostru , respectiv parole , date despre logare .
GM sau MuSaFF NU va cere iteme .
GM sau MuSaFF NU va cere favoruri.

2.b. Guild names
Folosirea de guild names asemanatoare celor ale adminilor sau Echipei MuStaFF aduce la blocarea contului

3.a. Amenintarea altor jucatori sau a pretinde ca sunteti Game Master sau faceti parte din echipa MuStaFF

3.b. Acuzatii nedovedite la adresa adminilor sau a personalului MuSaFF
Pentru eventuale alte abateri se poate ajunge pana la blocarea contului.

3.c Falisificare de dovezi:
Inventarea de reguli care nu sunt cuprinse in acest regulament si folosirea acestora pentru a obtine un avantaj sau amenintarea cu acestea duce la o pedeapsa minima de 10 zile. Cei care incalca repetat aceasta regula sunt pasibili cu suspend pe perioada nedeterminata.

4. KS la unul sau mai multi jucatori dintr-un spot
KS se pedepseste daca depaseste 2 minute.

5. KS la goldeni sau omorat jucator pentru BOK!
Cel care a venit primul la golden castiga dreptul de primul venit (dreptul asupra golden-ului). Primul venit isi pierde acest drept daca moare in timp ce se bate cu golden-ul. Se adauga pedepsele date de regula de PK pentru cei care il omoara pe primul venit (in timp ce se bate cu golden-ul sau pentru a fura BoK-ul).
NU ajutati (nici daca vi s-a solicitat acest lucru) la omorarea goldenilor.In caz de reclamatie nu va functiona sub nici o forma scuza "Doar l-am ajutat, i-am dat item-ul (BOK-ul)"!
Un jucator (party) nu poate ataca doi sau mai multi goldeni simultan.

6. Cheating
Cei care sunt prinsi folosind aplicatii de tip hack, aplicatii de replicat pachete (1-hit kill, 5x hit, etc) risca urmatoarea sanctiune: CONT BLOCAT! IP FILTRATpe o perioada nedefinita !
NU se accepta exploatarea bug-urilor jocului !
Cu sau fara programe ajutatoare (hackuri) exploatarea unui bug este ILEGALA!
Pentru renumitele SHADOW BUG si DUPE BUG se filtreaza IP-urile de unde s-a logat contul respectiv.
Nu va logati cu alt cont decat contul vostru. Daca vi se blocheaza IP-ul nu merge scuza: "doar m-am logat pe contul unui prieten sa vad ce are. NU aveam de unde sa stiu..."
Orice cont care contine in inventar/vault iteme dupate/iteme obtinute prin exploatarea unor bug-uri va fi BLOCAT!
Orice incercare de a folosi hacks poate duce la filtru permanent pe ip/clasa de ip-uri.
Se recomanda celor care au cluburi de internet/games sa verifice acest lucru si sa opreasca la timp astfel de tentative din partea clientilor.

7. Reclama la alte servere
Publicitate/reclama la alte servere (de MU si nu numai) in joc (pe orice cale) duce instant la:
- - suspendare caracterului pe o durata de minimum 98 de zile si filtrarea adresei/clasei IP de pe care a fost conectat respectivul caracter

8. PK (Player Kill)
Nu se aplica atunci cand status-ul celui care omoara nu se modifica. (victima este MURDERER)
Se aplica numai la PK-uri pentru spot sau golden.
PK va fi considerat provocat doar in situatia in care cel care ucide a fost insultat foarte grav
PK in arena nu este pedepsit

9. Regula AFK
Orice jucator poate sa stea intr-un spot atata timp cat este LANGA CALCULATOR!
Daca cineva ii face doua printscreenuri la intervale de 5 minute (in care interval respectivul nu zice nimic, personajul in AFK) inseamna ca respectivul a pierdut spot-ul!
Mentiune: trebuie sa intrebi personajul daca e afk + nume destinatar (si sa se vada in screen-shoturi) . Poate nu are chef sa te bage in seama (sa initieze o discutie)
Este obligatorie o poza cu F4 pe tot ecranul care sa dovedeasca ca nu a spus nimic in aceasta perioada.
Nu exista obligatia de a ataca monstrii pe propriul spot.

Important!
In orice alta situatie neprevazuta Admini au intotdeauna ultimul cuvant.
Echipa MuSaFF este pentru a ajuta orice Player in legatura cu orice prb, daca problema nu poate fi rezolvata un membru Al Echipei MuStaFF se adreseaza unui admin
Nici un player nu are dreptul sa strige pe "POST" dupa admin daca problema lui poate fi rezolvata de catre MuSaFF
Nu insultati un membru al echipei MuStaFF poate avea consecinte grave.
Nu raspundem de itemele furate, respectiv conturile "sparte" , singura voastra responsabilitate fiind sa pastrati confidentialitatea contului dumnevoastra , respectiv parola , userul .
Modificarile din regulament nu se aplica retroactiv. Suspendurile deja activate nu se modifica o data cu schimbarea regulamentului. Conturile deja blocate nu vor fi deblocate pentru ca o anumita infractiune este acum altfel pedepsita.
Sus In jos
Vezi profilul utilizatorului http://fiber.wikiforum.ro
Manu
WebMaster
WebMaster


Numarul mesajelor : 180
Data de inscriere : 04/07/2008

MesajSubiect: ...   Joi Mar 19, 2009 5:33 pm

General rules:
English


1. Language
Insults brought penalizes players are as follows:
You have to see the whole discussion in screen shot-uri not be challenged language with F4 screen throughout.
Insults can be challenged only by the person insulted.
Swear words, signs and obscene language vulgar / obscene penalizes be as follows:
primates with normal chat and can be challenged by other people than are addressed.
Swear words are punishable whether express or abbreviated.
Swear words, vulgar language and obscene signs may not be caused. For such complaints is NOT required to post pictures in full screen F4.
Swear words to the server or the administrator (ie neadresate an admin) is thus penalizes:
For other violations can reach up to blocking your account.
Any type of language to the administrator / server / admin of the NO may be caused. For such complaints is not mandatory to post pictures in full screen F4.
The 3 types of language are tried separately, are considered different crimes.

2.a. Behavior to Manage / Game Master / MuSaFF
Insult to Game Master
For other violations can reach up to blocking your account.
Injuraturi to a Game Master
For other violations can reach up to blocking your account
Behavior inadequately to admin / gm (included here mistourile jokes and moved refusal to give the ok to trade initiated by one GM, eventurilor dislocation etc.) will be punished with 10 to 40 days, depending on the decision by the admin.
The use of nick-sites similar to those of the administrator (nick names) lead to suspension of these chars on the undefined
Sanction for those who give as "knowledge", relatives of those who are part of the guild Admins, is at least 20 days suspended.
GM MuSaFF or will not ask about your account and password data logging.
GM and will not require MuSaFF item.
GM MuSaFF or will not ask favors.

2.b. Guild names
Using the guild names similar to those of the administrator or MuStaFF Team brings to the blocking of

3.a. The threat of other players or to pretend that you are Game Master or be part of team MuStaFF

3.b. Unproved charges against the administrator or staff MuSaFF
For other violations can reach up to blocking your account.

3.c Falisificare evidence:
Invention of rules that are not included in the regulation and use them to gain an advantage or threatened they lead to a minimum punishment of 10 days. Those who repeatedly violate this rule are liable to suspend for an indefinite period.

4. KS at one or more players in a spot
KS punishable if over 2 minutes.

5. KS at Golden killed or player for Bok!
At first he came to win the golden first come right (right on the golden). First came loses this right if he dies while you fight with your golden. Add punishments usually given for the PK that came on the first kill (in the fight with golden-or to steal the Bok).
Does not help (or if you requested it) in case of killing goldenilor.In complaint will not work in any way excuse "I just helped them, I gave the item (Bok's)!
A player (party) can not attack two or more golden simultaneously.

6. Cheating
Those who are caught using a hack applications, replicated applications packages (1-hit kill, hit 5x, etc.) risk following sanctions: blocked account! IP FILTRATpe an undefined period!
NOT accept exploitation bugs game!
With or without auxiliary programs (hackuri) exploiting a bug is illegal!
For renowned SHADOW DUPE BUG and BUG Filter IPs where to logged in account.
No log in with another account than yours. If you block the IP does not work excuse: "I just logged on to a friend to see what he is. I had to know where ..."
Any account that has in inventory / vault dupate item / items obtained through exploitation of bugs will be locked!
Any attempt to use hacks filter can lead to permanent ip / class IPs.
It is recommended to those who have internet clubs / games to verify this and in time to stop such attempts from clients.

7. Advertising other servers
Publicitate / advertising of other servers (for MU and not only) in game (in any way) lead to instant:
- - The suspension for a minimum of 98 days and address filtering / IP class that was connected that the

8. PK (Player Kill)
Do not apply when the status of the killing does not change. (victim Murderer)
Applies only to the PK-mails or golden spot.
PK will be caused only situation in which that killing was insulted very badly
PK in the arena is not punished

9. Regula AFK
Any player can stand in one spot as long as is LANG CALCULATOR!
If someone makes two printscreenuri at 5 minutes (the interval that does not say anything, the character in AFK) means that he lost the spot!
Note: you have to wonder if the character is afk + recipient name (and to see in the screen-shoturi). May not feel like you get in mind (to initiate a discussion)
Is an obligatory picture of F4 on the full screen to prove that he has not said anything in this period.
There is no obligation to attack monsters on their spot.

Important!
In any other unforeseen situation Admin always the final word.
MuSaFF team is to help any player on any prb, if the problem can not be resolved with a team member addresses a MuStaFF admin
No player has no right to call the "POST" after admin if his problem can be solved by MuSaFF
Do not insult a member of the team MuStaFF can have severe consequences.
Itemele not responsible for stolen, and the "broken", your only responsibility is to maintain the confidentiality of your account and password, user.
Changes in the Regulation does not apply retroactively. Suspendurile already enabled does not change with a change in regulation. Already blocked accounts will be unlocked for a particular crime is otherwise punished.
Sus In jos
Vezi profilul utilizatorului http://fiber.wikiforum.ro
 
Regulament server FiberMu
Sus 
Pagina 1 din 1
 Subiecte similare
-
» HostName: Samp.Just2Play.Ro | Roleplay Server [0.3c]
» *FiveTime* IP: 188.212.105.203 Contact id: samp_florin Server De samp nou deschis Si dam level bani Super server:X Va asteptam i pe dumneavoastra Dati click sa vedeti srv:Xpoze
» HostName: FlyGaming RPG [0.3x] Server ON! Address: 93.119.26.209:7777 Players: 54 / 100 Ping: 56 Mode: FlyGaming RPG V0.1 Map: Los Santos HostName: FlyGaming RPG [0.3x] Server ON! Address: 93.119.26.209:7777 Players: 54 / 100 Ping: 56
» Partener Server
» Toxic RPG | Romania [0.3x]

Permisiunile acestui forum:Nu puteti raspunde la subiectele acestui forum
Fiber :: Tutorialss :: Serverul FiberMu-
Mergi direct la: