AcasaFAQCautareMembriGrupuriInregistrareConectare

Distribuiți | 
 

 Regulament forum FiberMu

In jos 
AutorMesaj
Manu
WebMaster
WebMaster


Numarul mesajelor : 180
Data de inscriere : 04/07/2008

MesajSubiect: Regulament forum FiberMu   Joi Mar 12, 2009 5:32 pm

I. Reguli generale


Decența.
Atunci când postați pe forum vă recomandăm un limbaj decent, respect față de ceilalți utilizatori ai forumului și față de echipa de moderatori.
Sunt interzise imaginile cu caracter erotic sau pornografic, fie postate pe forum, fie în avatar sau semnatură.
Sunt interzise de asemenea discriminările rasiale și orice comentarii care pot fi considerate jignitoare de anumite persoane. Moderatorii vor stabili în ce măsură cuvintele unui utilizator sunt considerate jignitoare la adresa lor sau a celorlalți oameni de pe forum.
Această regulă se referă la orice text postat/imagine utilizată/pm.
Sunt interzise injuriile și jignirile de orice fel aduse moderatorilor sau utilizatorilor acestui forum, acestea fiind aspru sancționate.
Orice încălcare a acestei reguli se va pedepsi, după caz, cu warn/suspend. În cazurile grave se poate suspenda permanent contul sau chiar filtru pe ip.

Atitudine.
În situația în care aveți o nemulțumire/plângere la adresa unui membru al echipei de admini (GM, moderatori sectiunea Mu, moderatori globali care activeaza pe aceasta sectiune) o veți exprima în limitele decenței. Critica în sine nu este descurajată. Orice acuzație va fi luată în considerare doar dacă este susținută de dovezi și argumente. În caz contrar inițiatorul va primi suspend, cu posibilitatea de filtru pe ip.

Nume utilizator/Avatare/Semnături
Regula cu privire la decență este valabilă și în acest caz. Nu se vor folosi nume/avatare/semnături indecente/care să aibă o atitudine necorespunzătoare versus admini/alți users. Sunt interzise numele de utilizatori asemanătoare/care sugerează o legătură cu adminii.
Semnătura (signature) va conține maxim 5 rânduri de text și 1 poză.
5 rânduri la dimensiune <5 a textului sau
3 rânduri la dimeniuni 6-10 sau
1 rând la dimensiune 10-15
NU AVEȚI VOIE SĂ FOLOSIȚI DIMENSIUNI MAI MARI DE 15
În situațiile în care coloritul semnăturii (folosirea excesivă și mai ales de prost gust a culorilor) depășeste limitele bunului simț, moderatorii au dreptul să acționeze prin warn sau suspend dupa caz.
Poza respectivă nu va trebui să treacă de 600x70 (600 lățime, 70 înălțime).
În situația în care un moderator global va scoate avatarul / poza de la semnătură înseamnă că sunt neregulamentare și nu este recomandată repunerea lor în aceeasi forma, deoarece un astfel de act va fi considerat sfidare și va fi sancționat cu suspendarea contului pe o perioada intre 10 zile și nedeterminată în funcție de gravitate, iar comentarii ulterioare la astfel de sanctiuni nu vor fi luate în considerare.
În situația în care postați în mai multe secțiuni ale forumului și doriti ca pentru acestea să folosiți o semnatură mai mare decât permite regulamentul intern pentru secțiunea MU, vă rugam debifați opțiunea "Enable signature" când adăugați un nou post. Această opțiune se gășeste sub căsuța de text pentru post, între opțiunea "Enable Emoticons" si "Enable email notification of replies".

Posturi fără sens/off-topic
Plangerile nefondate duc la suspend de la 2 la 5 zile a caracterului in joc + ban pe forum.
Posturile care nu aduc nimic nou față de subiectul discutat, nu au legătură cu subiectul sau pur și simplu nu au nici un rost vor fi sancționate. Posturile care conțin doar emoticons intră în această categorie.
Dacă doriți să vă creșteți numărul de posturi, căutați ceva relevant de spus.
Nu se acceptă utilizarea de metode pentru ridicarea topicului pe prima pagină (ex :UP).
Nu se aplică la secțiunile "Guilds" și "Vânzari-cumpărări".

Reclama
Orice tip de reclamă este interzisă în această secțiune. Reclamele la alte forumuri, servere, huburi, etc, se vor posta doar in forumul de Reclame, evident în limitele bunului simț. Reclama la siteuri concurente MURomania se pedepsește cu filtru pe ip și suspendarea pe termen nelimitat a contului.
NU se aplică în cazul site-urilor al căror conținut vine în ajutorul userilor secțiunii MU.

Vânzarea de conturi

STRICT interzise vânzările de conturi, aceste topicuri vor fi șterse iar cel responsabil sancționat.
MuRomania nu își asumă răspunderea pentru eventualele probleme apărute în cazul vânzărilor/schimburilor de conturi făcute între jucători. Nu sunt acceptate posturi cu vânzări de conturi pe forum.

Acuzații la adresa serverului
Pentru afirmații pe forum în care se insinueaza că serverul nu este corect fără dovezi se suspendă pe perioadă nedeterminată contul celui care face această afirmație și se pune FILTRU pe IP.
Păreri despre un jucător / admin / moderator / GM
În cadrul secțiunii MuRomania sunt interzise topicurile prin care se exprimă / se cer păreri despre un jucător / admin / moderator / GM.
Nu se acceptă scuze de genul: "Ceream părerea despre mine", "Dar exprimam o părere pozitivă" etc.
Deschiderea unui astfel de topic va fi sancționată cu 3 zile pauză pe forum.
Încălcarea repetată a acestei reguli poate duce la cont suspendat pe perioadă nederminată.
Sus In jos
Vezi profilul utilizatorului http://fiber.wikiforum.ro
Manu
WebMaster
WebMaster


Numarul mesajelor : 180
Data de inscriere : 04/07/2008

MesajSubiect: ...   Joi Mar 19, 2009 5:32 pm

I. General Rules
English


Decency.
When posting on the forum recommend a decent language, respect for other users of the forum and the team of moderators.
Are forbidden images of erotic or pornographic, or posted on the forum or avatar or signature.
Are also prohibited racial discrimination and any comments that may be considered offensive by some people. Moderators will determine to what extent the words of a user are considered offensive to them or other people on the forum.
This rule relates to any posted story / picture used / pm.
And abuse are prohibited jignirile to any moderators or users of this forum, which is sanctioned grueling.
Any violation of this rule will prosecute, if necessary, warn / suspend. In serious cases may permanently suspend the account or even the IP filter.

Attitude.
In case you have a dissatisfaction / complaint against a member of the admin team (GM, the Mu moderators, global moderators working on this section) will speak in a decent limits. Criticism itself is not discouraged. Any allegation will be considered only if supported by evidence and arguments. Otherwise the developer will be suspended, with the possibility of the IP filter.

Username / Avatars / Signatures
Regula on decency applies in this case. Will not use names / avatars / signatures indecent / which has an improper attitude versus admin / other users. Are prohibited by users like name / suggesting about adminii.
Signature (signature) contains up to 5 lines of text and 1 photo.
5 times the size <5 of the text or
3 rows from 6-10 or Dimension
1 row in size 10-15
You can not use larger than 15
In situations where coloritul signature (using excessive and particularly garish colors) exceeds the limits of sense, moderators have the right to warn or act by the suspend event.
Picture that you will not have to move 600x70 (width 600, height 70).
Where a moderator will remove global avatar / picture of the signature means that are irregular and is not recommended their reinstatement in the same form as such act will be considered defiance and will be penalized with suspension for a period of between 10 days and ended on the basis of severity, and subsequent comments to such sanctions will not be considered.
Where the posting in several sections of the forum and would like for them to use a signature larger than the rules allow for the MU, please uncheck the option "Enable signature" when you add a new post. This option is placed under the text box for the job, the option "Enable Emoticons" and "Enable email notification of replies.

Posts meaningless / off-topic
Unfounded complaints lead to suspend from 2 to 5 days of the game + ban you.
Items that do not bring anything new to the subject discussed, have no connection with the subject or simply have no sense will be penalized. Items containing only emoticons in this category.
If you want to increase the number of posts, find something relevant to say.
Do not accept the use of methods for raising the topic on the first page (ie UP).
Not apply to the "Guilds" and "sale".

Advertise
Any type of advertising is prohibited in this section. Ads in other forums, servers, hubs, etc., will only post in the forum Ad evident in the property sense. Advertise on competing sites MURomania is punishable filter on IP and the suspension of your account indefinitely.
Not applicable to sites whose content is user help section MU.

Sale of accounts
STRICTLY prohibited sales of accounts, these topics will be removed and the responsible punished.
MuRomania accepts no liability for any problems in selling / trading of accounts made between players. Not allowed to post sales of accounts on the forum.

Charges to the server
For statements on the forum in which insinueaza that the server is not correctly without evidence shall be suspended for an indefinite period of account which is this statement and put the IP FILTER.
Opinions about a player / admin / moderator / GM
In the section MuRomania are forbidden topics which expresses / views are asking about a player / admin / moderator / GM.
Do not accept excuses like: "think about asking me," but expressed a positive opinion "etc..
Opening such a topic will be penalized with 3 days rest on the forum.
Repeated violation of this rule may result in account suspension period nederminată.
Sus In jos
Vezi profilul utilizatorului http://fiber.wikiforum.ro
 
Regulament forum FiberMu
Sus 
Pagina 1 din 1
 Subiecte similare
-
» www.lent.ro/forum

Permisiunile acestui forum:Nu puteti raspunde la subiectele acestui forum
Fiber :: Tutorialss :: Serverul FiberMu-
Mergi direct la: